Kleinschalig en persoonlijk Kinderdagverblijf Mimpi - Wij bieden méér dan alleen kinderopvang
Kinderdagverblijf Mimpi

Ouders

Contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Met het achterlaten van uw kind draagt u de dagelijkse zorg aan ons over. Wij voelen de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt heel goed en zullen hier nooit licht over denken. Een goed contact met u als ouder is daarom onontbeerlijk. Bij Mimpi vinden deze contacten als volgt plaats:

  • Vóór plaatsing vindt een intakegesprek plaats met de leidster die uw kind gaat opvangen. In dit gesprek kunt u al uw vragen aan haar stellen en zij zal u op haar beurt, behalve voorzien van alle antwoorden, ook precies vertellen wat u van Mimpi kunt verwachten en wat Mimpi van u verwacht. U krijgt voordat dit gesprek plaatsvindt een vragenformulier thuisgestuurd waarmee wij belangrijke informatie over uw kind willen verkrijgen die belangrijk is om uw kind goed op te kunnen vangen en in te springen op eventuele individuele wensen. Dit formulier dient tijdens dit gesprek te worden overhandigd en kan, desgewenst, worden besproken/toegelicht en/of samen met de leidster worden ingevuld.
  • U kunt ook altijd met uw vragen en/of opmerkingen bij de leidsters terecht tijdens het halen en/of brengen van uw kind en mocht u hier prijs op stellen dan is zij altijd bereid tot het maken van een afspraak zodat er wat meer tijd en rust is om e.e.a. door te spreken.
  • Mimpi organiseert, bij voldoende belangstelling, een ouderavond/thema-avond waarbij wij proberen de thema’s zo actueel mogelijk te houden. Houdt u hiervoor onze nieuwsbrief en het informatiebord op de groep goed in de gaten.
  • Als u dit leuk vindt dan betrekken wij u ook graag bij onze diverse activiteiten. Denkt u hierbij aan: jaarfeest, sinterklaas, kerst, uitstapjes enz. Laat het ons weten als u dit wenst. Wij stellen het zeer op prijs als u niet blijft rondlopen met uw eventuele grieven. Hoe klein (of hoe groot) deze ook zijn: laat het ons weten! Alleen dan kunnen wij er iets aan verbeteren of u uitleggen waarom dingen gaan zoals ze gaan zodat u er iets meer begrip voor kunt opbrengen. U kunt hiervoor de leidster van uw kind, de Locatiemanager of de Directie aanspreken.

Kom meer te weten over de oudercommissie, hoe een ziektebeeld wordt behandeld en de wet kinderopvang. Het laatste nieuws over Mimpi is hier te vinden.

Zie ook het definitieve inspectierapport van de GGD Zaanstreek-Waterland 2018.

Via deze links kunt u ook het Klachtenverslag 2016, Certificaat Klachtenvrij 2018Klachtenvrijbrief ouders, Klachtenvrijbrief oudercommissie en Klachtenregeling 2016 vinden.

Mimpi_algemeen