Kleinschalig en persoonlijk Kinderdagverblijf Mimpi - Wij bieden méér dan alleen kinderopvang
Kinderdagverblijf Mimpi

Wet kinderopvang

Zoals elk geregistreerd kinderdagverblijf voldoet Mimpi ook aan de Wet Kinderopvang. De kwaliteitseisen bevatten onder andere de volgende onderwerpen en zijn ook hier te vinden.

  • Pedagogisch beleidsplan: Een kinderopvang moet een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin staat welke visie de kinderopvang heeft over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.
  • Huisvesting: De huisvesting moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet er op de dagopvang een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar zijn. En zowel bij dagopvang als buitenschoolse opvang moet er per kind 3,5 m2 in de groepsruimte beschikbaar zijn.
  • Aantal kinderen en leidsters: Het aantal kinderen en hun leeftijd bepalen hoeveel leidsters bij de groep aanwezig moeten zijn. Er is een rekentool om te bepalen of er voldoende beroepskrachten zijn voor het aantal kinderen. Sinds 1 januari 2013 mag alleen die rekentool gebruikt worden.

De volledige Wet is hier te vinden, ons laatste inspectierapport van de GGD voor Mimpi hier.

Om te controleren of u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang kunt u de website van het Landelijk Register Kinderopvang bezoeken: www.landelijkregisterkinderopvang.nl Alle geregistreerde organisaties zijn hierop terug te vinden met hun unieke LRK-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag van de Belasting. Het LRK-nummer van Mimpi is 5787 50 703.

Zie ook de oudercommissie en vind informatie over wat er gebeurt bij een ziek kind. Het laatste nieuws over Mimpi is hier te vinden.

Mimpi_mimpi